درباره ApplulBayt

ما گروه کوچکی هستیم که برنامه های اندروئیدی برای دوستداران اهل بیت تولید می کنیم. برنامه های ما در کل حاوی مطالبی که به صورت آنلاین و مجانی می توان به دست یافت، و ما آن را در قالب برنامه های موبایلی عرضه می کنیم. ما اعتراف داریم که این برنامه ها خالی از نقصان نیستند و همچنین صحت کل محتوا و اطلاعات را تضمین نمی کنیم. لذا برنامه ما را همانطور که هست استفاده کنیم لیکن ما نمی توانیم مسئولیتی در قبال خسارات حاصل شده احتمالی از محصولات ما را به عهده بگیریم. هرچند همیشه تلاش می کنیم به بهترین وجه برنامه ها را بهتر عرضه کنیم.